Wednesday, 22 May 2013

W środę po południu

PL: Co będę robił w środę po południu? Jeszcze nie wiem.
EN: What will I be doing on Wednesday afternoon? I don't know yet.
FR : Qu'est-ce que je ferrai mercredi après-midi ? Je ne sais pas encore.
CY: Beth byddaf i'n gwneud brynhawn Mercher? Dw i ddim yn gwybod eto.
LA: QVID FACIAM POST MERĪDIEM DIĒĪ MERCVRIĪ? ADHV̅C NESCIŌ
RU: Что я буду де́лать в сре́ду по́сле полу́дня? Я ещё не зна́ю.

No comments:

Post a Comment