Friday, 28 June 2013

Français : La dix-neuvième semaine

La dix-neuvième semaine (du 25 mai au 31 mai)

   Enfin j'ai acheté les billets pour aller en France. Les Français ont compliqué ce comment on doit se servir des mots « billet » et « ticket ». Il s'avère que « les billets » sont ces pour un train ou pour un ferry mais « les tickets » sont ces pour un bus. Alors, j'ai acheté les billets pour le train de Cheltenham à Portsmouth et les billets pour le ferry de Portsmouth à Ouistreham et du Havre à Portsmouth. Je n'ai pas acheté les tickets pour le bus qui me prendra à la gare ni ces pour le bus entre Ouistreham et Caen. Je les achèterai lorsque j'irai en France. J'y serai à partir du vingt juillet. Je passerai une semaine à Caen, à l'école, et alors j'irai à Paris pour un jour. Je retournerai par Le Havre parce que cela me permettra de profiter du voyage en bateau pendant un jour. Le temps dernier où j'ai voyagé en ferry c'était quand j'allais aux Orcades et il me fallait s'asseoir à l'intérieur. J'espère que ce temps il sera différent et je pourrai sortir dehors et bénéficier d'être au pont, c'est-à-dire voir la mer, sentir la brise et l'haleine salée. Je l'attends avec impatience !

     W końcu kupiłem bilety do Francji. Francuzi skomplikowali to, jak powinno się używać wyrazów «billet» i «ticket». Okazuje się, że «les billets» są na pociąg i na prom, a «les tickets» na autobus. Zatem kupiłem bilety na pociąg «les billets pour le train» z Cheltenhamu do Portsmouthu i bilety na prom «les billets pour le ferry» z Portsmouthu do Ouistrehamu i z Hawru do Portsmouthu. Nie kupiłem biletów na autobus «les tickets pour le bus», który mnie zabierze na stację, ani tych na autobus między Ouistrehamem a Caenem. Kupię je, jak pojadę do Francji. Będę tam od dwudziestego lipca. Spędzę tydzień w Caenie, w szkole, i wtedy pojadę do Paryża na jeden dzień. Wrócę przez Hawr dlatego, że to pozwoli mi na skorzystanie z podróży statkiem za dnia. Ostatni raz, kiedy płynąłem promem, było to kiedy pojechałem na Orkady i musiałem wtedy siedzieć w środku. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej i będę mógł wyjść na zewnątrz i wyciągnąć korzyści z bycia na pokładzie, to znaczy zobaczyć morze, poczuć wiatr i słony zapach. Czekam na to z niecierpliwością!

No comments:

Post a Comment