Sunday, 27 October 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr ail wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień drugi

     Minął kolejny tydzień i udało mi się zrobić trochę rzeczy. Niestety, idzie mi powoli i wydaje mi się, że mógłbym zrobić więcej, ale z drugiej strony nie mam wystarczająco dużo czasu. Na przykład tym razem nie zrobiłem nowych obrazków z tłumaczeniami. Pisanie gramatyki idzie mi bardzo ciężko i jedyne, co zrobiłem, to parę poprawek. To samo ze słownikiem, który wciąż jest na etapie przygotowań. Problem polega na tym, że jak mam napisać coś konkretnego, to się zacinam i nic nie przychodzi mi do głowy i tak siedzę przez pięć, dziesięć, piętnaście minut patrząc się w ekran. Na przykład ten kawałek piszę już dwadzieścia minut. Nie cierpię być tępym.
    W każdym razie przeczytałem znów parę artykułów i poznałem trochę wyrazów, które zapamiętałem przez wymyślanie zdań z nimi. Opracowałem kolejne dwa zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Oto one:
 
    Oprócz tego przetłumaczyłem jeden wpis na blogu. Wiem, że to mało, ale proszę wziąć pod uwagę to, że jestem tępy i że najbardziej liczy się dla mnie sam fakt, że coś zrobiłem.
  
Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr ail wythnos

    Mae'r wythnos nesaf wedi pasio ac dw i wedi llwyddo i wneud rhai pethau. Yn anffodus, mae hi'n mynd yn araf ac dw i'n tybio y gallwn i wneud yn fwy, ond ar yr ochr arall does dim digon o amser gyda fi. Er enghraifft fe wnes i ddim lluniau newydd gyda chyfieithiadau y tro hwn. Mae ysgrifennu'r gramadeg yn mynd yn galed iawn ac y peth unig a wnes i oedd sawl cywiriad. Mae hi yn ur fath gyda'r geiriadur sydd ar y cam paratoi o hyd. Y broblem yw fy mod i'n cael fy rhwystro pan mae rhaid imi ysgrifennu rhywbeth o ddiraiethol ac dyw dim byd yn dod yn fy mhen i ac dw i'n eistedd fel hyn pum, deg, pymtheg munud wrth edrych ar y sgrîn. Er enghraifft dw i'n ysgrifennu'r dernyn hwn ugain munud. Dw i'n casáu bod yn hurt.
Beth bynnag, dw i wedi darllen rhai erthyglau ac dw i wedi gwybod rhai geiriau a gofiais i gan ddyfeisio brawddegau gyda nhw. Dw i wedi trin dau lun nesaf o'r gyfres „Edrychwch a dysgwch”. Dyma nhw:
     At hyn, dw i wedi cyfieithu un ysgrif o fy mlog. Dw i'n gwybod bod hi'n dipyn, ond cymerwch i ystyriaeth fy mod i'n hurt ac bod y ffaith fy mod i wedi gwneud rhywbeth yn bwysicaf i fi.

No comments:

Post a Comment